Sản Phẩm Thịt Thỏ Đóng Gói

Một số sản phẩm thịt thỏ được đóng gói, bảo quản sau giết mổ chủ yếu như sau:

– Thỏ thịt móc hàm nguyên con: Thỏ thịt móc hàm cho đóng gói chân không, dán tem nhãn, indate rồi nhập kho xuất cho khách trong ngày bằng xe vận chuyển chuyên dụng. tải xuống

– Thỏ thịt móc hàm bỏ đầu chân: Thỏ thịt móc hàm được cắt bỏ đầu, bỏ chân rồi tiến hành đóng gói chân không, dán tem nhãn, in date rồi nhập kho xuất cho khách trong ngày bằng xe vận chuyển chuyên dụng.

– Thỏ thịt móc hàm nguyên con (hoặc bỏ đầu, bỏ chân): Thịt thỏ được đóng gói chân không, cấp đông dán tem nhãn, in date, nhập kho, bảo quản lạnh đông, xuất hàng.

– Thỏ móc hàm rút xương: Thịt thỏ được đóng gói chân không, dán tem nhãn, in date, nhập kho rồi xuất trực tiếp cho khách hoặc cấp đông và bảo quản rồi xuất thịt thỏ theo yêu cầu của khách hàng

– Thỏ thịt sơ chế cắt khúc: Thịt thỏ sạch được thái miếng, cắt khúc rồi định lượng và cho vào khay xốp, đóng gói chân không, dán tem nhãn, in date, cấp đông, nhập kho, bảo quản, phân phối.

Công đoạn này nhằm mục đích sơ chế, đóng sói sẵn để thuận tiện cho nhu cầu của người tiêu dùng khi khách hàng có nhu cầu sử dụng ít thì không cần mua nguyên cả con thỏ, đỡ mất công xử lý nguyên liệu, thuận tiện cho việc làm bếp, trọng lượng của các gói sản phẩm cả thịt thỏ tinh (thịt thỏ đã rút xương) và thịt thỏ nguyên khối (thịt thỏ không rút xương) được đóng gói ở các khối lượng là: 300gr.gói, 500gr/gói hoặc thịt thỏ nguyên con.

Hỗ trợ thanh toán

Chính sách cam kết

Hỗ trợ kĩ thuật
Chất lượng đầu ra
Giá thành thấp nhất

Follow: