Đặc Điểm Sinh Lý Và Khả Năng Sản Xuất Của Thỏ

I. ĐẶC ÐIỂM SINH LÝ CỦA THỎ

Thỏ là vật nuôi rất nhạy cảm với các yếu tố ngoại cảnh, khả năng thích ứng với môi truờng kém. Thân nhiệt của thỏ thay đổi theo nhiệt độ không khí môi truờng. Thỏ có ít tuyến mồ hôi dưới da, cơ thể thải nhiệt chủ yếu qua đường hô hấp. Thân nhiệt, tần số hô hấp và nhịp đập của tim thay đổi tỷ lệ thuận với nhiệt độ không khí môi truờng. Cơ quan khứu giác của thỏ rất phát triển, thỏ mẹ có thể phân biệt được con đàn khác đưa dến bằng cách ngửi mùi. Thỏ rất thính tai và tinh mắt, trong bóng tối thỏ vẫn nhìn thấy để ăn uống bình thuờng và phát hiện được những tiếng dộng rất nhỏ.

– Sinh lý tiêu hóa:

 Thỏ là gia súc có dạ dày don, dạ dày thỏ co giãn tốt nhưng co bóp yếu. Các chất dinh duỡng được phân giải nhờ các men tiêu hóa của dạ dày và ruột sẽ đuợc hấp thụ chủ yếu qua ruột non. Ruột già chủ yếu hấp thụ các muối và nuớc.  Manh tràng là đoạn đầu của ruột già có kích thuớc rất lớn. Ðây là bộ phận chính tiêu hóa chất xơ (cỏ, lá cây,…) nhờ có hệ vi sinh vật cộng sinh.

– Sinh lý sinh sản:

Thỏ rất mắn đẻ, tuổi thành thục sinh dục từ 5 – 6 tháng, mang thai trung bình 30 ngày và sau khi đẻ 1 – 3 ngày động dục trở lại. Chu kỳ động dục của thỏ thay đổi (10 – 16 ngày). Thỏ cái chỉ cho phối giống khi động dục và  9 – 10 giờ sau khi giao phối trứng mới rụng , đây là đặc điểm sinh sản khác với các loài gia súc khác. Trên cơ sở đặc điểm này, nguời ta thuờng ứng dụng phuơng pháp “phối kép”, “phối lặp” tức phối giống 2 lần, lần phối thứ hai cách lần phối thứ nhất từ 4 – 6 giờ, để tăng số luợng trứng đuợc thụ tinh và số luợng con đẻ ra trong 1 lứa.

Thỏ con mới sinh ra chưa có lông, sau 1 ngày tuổi bắt đầu mọc lông to, ba ngày tuổi thì có lông dày, ngắn 1 mm, năm ngày tuổi lông dài 5 – 6 mm và 20 – 25 ngày tuổi bộ lông được phát triển hoàn toàn. Thỏ con mở mắt vào 9 – 12 ngày tuổi.

II. KHẢ NĂNG SẢN XUẤT

1. Khả năng sinh truởng

Các giống thỏ lai ở Việt Nam có tầm vóc nhỏ hơn so với thỏ ngoại nhưng có khả năng chịu đựng được trong điều kiện chăn nuôi kham khổ và dinh duỡng thấp, khối lượng truởng thành đạt 3,5 – 5,5 kg/ con.

2. Khả năng sinh sản

Thỏ là vật nuôi mắn đẻ, một năm có thể đẻ 6 – 7 lứa nếu được nuôi duỡng và chăm sóc tốt.

Thời gian động dục lại sau khi đẻ rất ngắn nên nếu nuôi duỡng chăm sóc tốt và cho phối giống sớm sau khi đẻ thì khoảng cách hai lứa đẻ có thể rút ngắn còn 40 – 45 ngày.

Chỉ tiêu Ðơn vị tínhTrung bình

Tuổi động đục lần đầu 4 – 4,5 tháng

Tuổi phối giống lần đầu 5 – 6 tháng

Chu kỳ động dục 10 – 16 ngày

Thời gian kéo dài động dục 3 – 5 ngày

Thời gian mang thai  28 – 32 ngày

Số con đẻ ra/lứa  6 – 9 con,

Số lứa đẻ/năm  6 – 7  lứa

3. Khả năng cho thịt

Thỏ mắn đẻ, chu kỳ sinh sản ngắn nên nếu duợc nuôi duỡng tốt một thỏ cái mỗi năm đẻ 6 – 7 lứa, mỗi lứa 6 – 7 con. Sau 2,5 tháng nuôi khối luợng giết thịt 1,8 – 2,2 kg/con, như vậy một thỏ mẹ có thể sản xuất 80 -100 kg thịt thỏ/ năm. Thỏ cho tỷ lệ thịt xẻ 46 – 49%, tỷ lệ thịt lọc/ thịt xẻ là 85 – 86%.

Hỗ trợ thanh toán

Chính sách cam kết

Hỗ trợ kĩ thuật
Chất lượng đầu ra
Giá thành thấp nhất

Follow: