KỸ THUẬT CƠ BẢN CHỌN VÀ NHÂN GIỐNG THỎ

                                                             KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG VÀ QUẢN LÝ GIỐNG

I. CÁC GIỐNG THỎ HIỆN ÐANG NUÔI Ở MIỀN TRUNG:

 Các giống thỏ đang nuôi tại Miền Trung  hiện nay chia thành các nhóm:  Nhóm các giống thỏ ngoại nhập, gồm có

 

1. Thỏ NewZealand white: còn gọi là thỏ Tân Tây Lan trắng, có nguồn gốc từ NewZealand.

Ðặc điểm: lông dày, màu trắng tuyền, mắt hồng, khối luợng truởng thành từ 5 – 5,5 kg/ con. Tuổi động dục lần dầu 4 – 4,5 tháng tuổi và phối giống lần đầu khi thỏ đạt trọng luợng 3 – 3,2 kg/ con, vào lúc 5 – 6 tháng tuổi.

2.   Thỏ California:  ( có nguồn gốc ở Mỹ )

Ðây là giống thỏ đuợc lai tạo từ thỏ Chinchila, thỏ Nga và thỏ NewZealand white.

Ðặc diểm: thân ngắn, lông trắng nhưng tai, mũi, 4 chân và đuôi có điểm lông màu đen. Trọng luợng truởng thành 4,5 – 5 kg/ con

3. Nhóm các giống thỏ trong nuớc

Chủ yếu gồm 2 giống thỏ Xám và thỏ Ðen Việt Nam, được chọn lọc nhân thuần tại Trung Tâm Cung Ứng & Lai Tạo Thỏ Giống Miền Trung. Trọng lượng trưởng thành đạt 4,0 – 4,5 kg/ con, thích nghi tốt với điều kiện nuôi duỡng và khí hậu Việt Nam.

4. Nhóm các giống thỏ lai

Có nhiều nguồn gốc khác nhau và hiện nay rất khó xác định mức dộ lai cung như tên giống.

Trong chăn nuôi ở nông hộ thuờng gọi tên theo màu sắc lông, hình dáng thể hiện bên ngoài, nhu: thỏ Tân Tây Lan Việt Nam (thỏ trắng), thỏ Buớm, thỏ Xám, thỏ Ðen, thỏ tai cụp

II.  CHỌN GIỐNG

Công tác chọn giống có ý nghia rất quan trọng trong việc phát triển đàn và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, hiệu quả chăn nuôi. Do đó, việc chọn giống cần kết hợp cả 2 phương pháp:

1. Chọn theo gia phả

Là cách chọn giống dựa vào sổ sách, lý lịch duợc ghi chép lại của các thế hệ truớc (ông bà, cụ kỵ, cha mẹ,…), các thế hệ cùng thời (anh, chị, em,…), chủ yếu căn cứ khả năng sinh truởng, khả năng sinh sản.

Cách thực hiện: thông qua số liệu ghi chép chọn từ những đàn mà thỏ mẹ có tỉ lệ thụ thai trên 70%, đẻ 6 – 7 lứa/năm, mỗi lứa bình quân đạt 6 – 7 con. Tỉ lệ nuôi sống thỏ con (từ sơ sinh dến 30 ngày tuổi) đạt 80% trở lên, khả năng thích nghi với điều kiện môi truờng tốt, khỏe mạnh, không bệnh tật, tăng trọng bình quân 30 g/con/ngày. Chỉ chọn thỏ giống từ những dàn con ở lứa thứ 2 – 3 trở di.

2. Chọn theo dặc diểm cá thể

Về ngoại hình: chọn những con giống có đặc điểm ngoại hình phù hợp với đặc diểm giống; có tính dục hăng hái, nhanh nhẹn, lông bóng và dày, to con, dài đòn, ngực sâu và nở, lưng rộng, mông, đùi nở nang. Tứ chi khỏe mạnh và không dị tật.

Riêng đực giống đặc điểm đầu to hon, tai dày, dựng dứng chữ V, lung phẳng, hơi khum về phía mông, dịch hoàn rõ, đều…

Chọn thỏ cái giống phải có lưng thẳng, bốn chân khỏe, vững chắc, mông nở, xương chậu rộng, có 8 – 10 vú cân đối.

Khả năng sinh truởng: chọn những con có trọng lượng sau cai sữa (30 ngày) đạt 500 – 600 gram; Thỏ hậu bị (4 tháng tuổi) trọng luợng dạt từ   2,6 – 2,8 kg/ con (phù hợp với dặc diểm giống).

Cần mạnh dạn loại bỏ những con sinh sản kém, mắc bệnh tật lâu ngày không khỏi, thể lực gầy yếu.

III. NHÂN GIỐNG CÓ HAI PHƯƠNG PHÁP:

– Nhân giống thuần: là phương pháp sử dụng con đực và con cái cùng một giống cho phối với nhau.

Uu điểm của phuong pháp này là có thể giữ ổn dịnh các tính trạng của từng loại giống.

– Nhân giống lai: là phương pháp sử dụng con đực và con cái khác giống cho phối với nhau.

Ưu điểm của phương pháp này là tạo đuợc ưu thế lai, có thể khai thác ưu điểm của từng loại giống phù hợp với mục tiêu sản xuất.

 

  • CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIỐNG

Vì thỏ là loài vật có mật độ sinh sản khá dày (6 – 7 lứa/ nam), khả năng phát triển đàn nhanh nên cần chú trọng công tác quản lý giống để tránh hiện tuợng đồng huyết, gây thoái hóa đàn. Do dó, cần thiết phải thiết lập hệ thống quản lý: đăng ký tên đực, nái, ghi chép phiếu theo dõi cá thể (Mẫu 1) dể quản lý sinh sản dối với đàn thỏ sinh sản làm căn cứ cho việc chọn lọc, loại thải, ghép dôi giao phối góp phần ổn dịnh mô hình sản xuất.

 

 

 

 

Mẫu 1:   PHIẾU THEO DÕI SINH SẢN NÁI SỐ:  _____

 

Lứa      Ngày Phối    Số hiệu con đực Ngày đẻ    Số con/lứa Số conCai sữa
Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2
1              
2              
3              
……. ………… …………. …………. …………. ………… ……… ……..

 

Việc sử dụng phiếu theo dõi sinh sản sẽ giúp nông hộ tránh đuợc tình trạng đồng huyết do sử dụng 1 con đực phối giống qua nhiều thế hệ (bà, mẹ, con,…),đồng thời qua kết quả sản xuất mà nguời ta có thể chọn đuợc những cặp ghép đôi phù hợp.

Bên cạnh đó cung cần chú trọng việc cải tạo, nâng cao chất luợng các giống thỏ đang nuôi tại địa phương qua việc sử dụng những co đực giống được mua từ các cơ sở nhân giống có uy tín.

Hỗ trợ thanh toán

Chính sách cam kết

Hỗ trợ kĩ thuật
Chất lượng đầu ra
Giá thành thấp nhất

Follow: