1. THIẾT BỊ TRONG CHĂN NUÔI THỎ

    Van nước tự động dành cho Thỏ.   Lồng công nghiệp dành cho Thỏ. Máng ăn dành cho Thỏ. Vacxin dành cho Thỏ.   Cám dành cho Thỏ : Guyomarc’h sản phẩm của Viện Chăn Nuôi
  2. Sản Phẩm Thịt Thỏ Đóng Gói

    Một số sản phẩm thịt thỏ được đóng gói, bảo quản sau giết mổ chủ yếu như sau: – Thỏ thịt móc hàm nguyên con: Thỏ thịt móc hàm cho đóng gói chân không, dán tem nhãn, indate rồi nhập...
  3. Cấp Đông Và Bảo Quản Thịt Thỏ

    Cấp đông thịt thỏ Trước khi cấp đông phải đảm bảo rằng buồng cấp đông đã được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, các sản phẩm thỏ thịt đã được bao gói đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Khởi động cho...

Hỗ trợ thanh toán

Chính sách cam kết

Hỗ trợ kĩ thuật
Chất lượng đầu ra
Giá thành thấp nhất

Follow: